جشن بیستمین سالگرد تأسیس مجموعه چشم پزشکی نور

بیستمین سالگرد تأسیس مجموعه چشم پزشکی نور امسال در مجموعه کاخ سعد آباد در تاریخ 6 تیر برگزار شد.

این جشن با حضور پرسنل بیمارستان و جمعی از هنرمندان کشور از جمله آقایان اکبر عبدی، مصطفی زمانی برگزار شد که با حضور گروه موسیقی رستاک حال و هوای به یاد ماندنی پیدا کرد.

همچنین در این جشن از برخی پرسنل و کادر درمانی موفق بیمارستان در سال گذشته تقدیر به عمل آمد.