مازیار فلاحی خواننده محبوب نسل جوان در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

مازیار فلاحی خواننده محبوب نسل جوان عاشقانه ها را پایانی نیست

برای من، برای تو و برای ما

دستهای سپید باران

لمس حقیقت عاشقانه های ماست

نور یعنی عشق به مردم ایران

باشد که همیشه درکنار هم باشیم

این عبارات را مازیار فلاحی ـ خواننده محبوب نسل جوان ـ بر صفحه ای از دفتر یادمان بیمارستان نور نگاشت تا احساس و دریافت خود را از امکانات و خدمات مجموعه چشم پزشکی نور بیان کند.

دیدن صحنه هایی از خدمات تیم درمانی نورآوران سلامت به محروم ترین مردم این دیار نیز چشمان مازیار فلاحی را نمناک کرد و دلش را چنان لرزاند که شاعر عاشقانه ها، همکاران و پرسنل نور را عاشق مردم ببیند و کارشان را مایه افتخار ایران.