"ویزیت در منزل" برای بیماران کم بینا

"ویزیت در منزل" جهت کلینیک کم بینایی فعال شد. این خدمت به خصوص جهت افراد کم بینای سالمند که از نظر توان جسمانی ضعیف می باشند و حضور در کلینیک برایشان مشکل است ارائه شده است.

                                                                            

 

بروشور کم بینایی