راه اندازی پذیرش آنلاین بیمارستان چشم پزشکی نور


بخش پذیرش آنلاین بیمارستان راه اندازی شد. بیماران محترمی که در بیمارستان نور دارای پرونده ( شناسه بیمارستانی ) هستند، می توانند با استفاده از این سیستم به صورت اینترنتی پذیرش شوند.
برای این منظور اینجا را کلیلک کنید.