بهره برداری از درمانگاه نور کرج

درمانگاه نور کرج پیش از سال جدید، در شهر کرج به بهره برداری می رسد. تجهیز ساختمان 7 طبقه این درمانگاه از یک سال پیش آغاز شد و طی این مدت تمام کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی چشم در رشته های شبکیه، گلوکوم، استرابیسم و قرنیه، بخش های اکسایمر
( جراحی عیوب انکساری )، عینک سازی، تصویربرداری های چشم، لنز تماسی و اپتومتری ( بینایی سنجی ) به جدیدترین تکنولوژی های مورد نیاز برای ارائه خدمات به مراجعان مجهز گردید. با توجه به استان شدن البرز در تقسیمات کشوری، توانمندی و وجود امکانات لازم در مجموعه نور و تعداد زیاد بیمارانی که از کرج به تهران مراجعه می کردند، مسئولان بیمارستان نور برآن شدند تا خدماتی با کیفیت مشابه مجموعه نور تهران را دراستان البرز ارائه دهند و بیماران را از سفری به نسبت طولانی برای دریافت خدمات چشم پزشکی بی نیاز کنند. با بهره برداری از این درمانگاه علاوه بر هموطنان ساکن البرز، بخش وسیعی از همسایگان غرب استان تهران و البرز شامل زنجان و قزوین نیز زیر پوشش خدمات چشم پزشکی مجموعه نور قرار خواهند گرفت.