تغییر موقت تلفن های بیمارستان

به دلیل قطع بودن تلفن 82400 تا اطلاع ثانوی با شماره 27- 88650520 تماس حاصل فرمایید.