فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

با استناد به مجوز شماره500/1168/د مورخ 1391/5/11 صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دومین دوره مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور وابسته به بیمارستان چشم پزشکی نور در نظر دارد از میان واجدین شرایط، جهت تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by research) اقدام به جذب دانشجو جهت سال تحصیلی 93-1392 نماید. شرایط پذیرش دانشجو مطابق با آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی که در سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار دارد می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت نام:

1. فرم ثبت نام تکمیل شده
2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3. دو مقاله تحقیقی (original) منتشریا پذیرش شده در مجلات معتبر ایندکس شده بین المللی ISI یا PUBMED بعنوان نویسنده اول یا مسئول
4. تصویر گواهی مدرک زبان قابل قبول که از مدت آن بیش از دو سال نگذشته باشد:
• MHLE حداقل نمره 50 (نمرات 45 تا 49 بصورت مشروط)
• MCHE) MSRT سابق ) حداقل نمره 50 و یا 475 (نمرات45 تا 49 و یا 455 تا 474 بصورت مشروط)
• TOEFL حداقل نمره 480 (نمرات 432 لغایت 479 بصورت مشروط)
• TOLIMO حداقل نمره 480 (نمرات 432 لغایت 479 بصورت مشروط)
• IELTS حداقل نمره 5 (نمرات 5/4 تا 9/4 بصورت مشروط)
• MELAB حداقل نمره 70 (نمرات 63 لغایت 69 بصورت مشروط)

مهلت ارائه نمره زبان قابل قبول برای مشروطین حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی می باشد و در غیر اینصورت دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.داوطلبین می توانند مدارک فوق را با روزمه خود به PhD@norc.ir ایمیل و یا به آدرس پستی ذیل ارسال نمایند. مهلت ارسال مدارک تا 20/12/1391 می باشد.
تلفن: 88651515
نمابر: 88651514
آدرس پستی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر، ابتدای بلوار اسفندیار، شماره96، طبقه هفتم، تحقیقات چشم پزشکی نور،                  کد پستی: 1968653111 صندوق پستی: 3475-19395

دریافت فرم ثبت نام