نوری دوباره در چشمان "استاد انتظامی"

عزت الله انتظامی استاد سینمای ایران و مرد هزار نقش فیلم های ایرانی که در خاطره تمامی ایرانیان جایگاه ویژه ای دارند، روز چهارشنبه 1391/10/6 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور مراجعه کردند و تحت عمل آب مروارید قرار گرفتند.