دریافت تقدیر نامه از ASCRS توسط یکی از چشم پزشکان بیمارستان نور

سرکار خانم دکتر فدرا حاجی زاده، فوق تخصص شبکیه و از همکاران بیمارستان چشم پزشکی نور مفتخر به دریافت تقدیر نامه از کنگره ی ASCRS.ASOA سال 2012 در شیکاگو شدند. این تقدیر نامه به علت ارایه ی عکسی با عنوان "SLO-OCT and Color Fundus of Valsalva Maculopathy" به ایشان اهدا شد.

بیمارستان پزشکی نور ضمن تبریک به ایشان، آروزمند موفقیتهای بیش از پیش ایشان می باشد.