1391/02/17 آغاز ششمین سال فعالیت بیمارستان چشم پزشکی نور

1391/02/17آغاز ششمین سال فعالیت بیمارستان چشم پزشکی نور می باشد. مدیریت و کلیه پرسنل بیمارستان با امید و تلاش هر چه بیشتر در زمینه ارائه خدمات بهتر چشم پزشکی این روز را گرامی می دارند.