بازدید گروهی اساتید برجسته ی چشم پزشکی آمریکا و اروپا از بیمارستان چشم پزشکی نور

در تاریخ 25/8/90 گروهی از اساتید و چشم پزشکان به نام کشور آمریکایی و اروپایی از بیمارستان نور بازدید کردند. اعضای این گروه شامل افراد زیر بودند:

1-    دکتر دیوید سی استاد دانشگاه میامی، انسیتو چشم باسکوم پالمر

2-    دکتر آنتونی الداوی استاد و مدیر گروه قرنیه و برنامه ی فلوشیپ جراحی رفرکتیو در دانشگاه یو سی ال ای

3-    دکتر ون میرز استاد دانشگاه ارسموس و فعال در بیمارستان چشم پزشکی رتردام

4-    دکتر ماری توسیگنون استاد دانشگاه آنتورپ

5-    دکتر فرزانه مونا سرفرازی استاد دانشگاه هاروارد

6-    دکتر مارک تری از انسیتو چشم Dever و دانشگاه پورتلند

7-    دکتر دویل استاتلینگ از انسیتو چشم اموری

در این بازدید، این اساتید ضمن آشنایی با فعالیتها و تجهیزات درمانی بیمارستان نور، از مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور نیز بازدید کرده و با فعالیت های پژوهشی این مرکز آشنا شدند.