حضور فعال مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در بیست و یکمین کنگره ی سراسری چشم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در بیست و یکمین کنگره ی سراسری چشم پزشکی ایران که در سالن همایش های رازی برگزار شد با ارایه مقالات متعدد و همچنین غرفه ی مخصوص، حضور فعالی را به نمایش گذاشت. در غرفه ی مرکز تحقیقات علاوه بر ارایه اطلاعات در مورد فعالیت های مرکز، آخرین انتشارات مرکز نیز خدمت چشم پزشکان و فعالان عرصه ی چشم پزشکی ارایه شد.