آغاز پنجمین سال فعالیت بیمارستان چشم پزشکی نور

امروز سرآغاز پنجمین سال فعالیت بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور می باشد. مدیریت و کارکنان این بیمارستان با  امید و تلاش روز افزون در ارایه خدمات بهتر عرصه ی چشم پزشکی این روز را گرامی می دارد.