ارایه خدمات درمانی در بیمارستان چشم‌پزشکی نور بدون دریافت فرانشیز برای بازنشستگان صنعت نفت

بازنشستگان صنعت نفت از پرداخت فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، معاف شدند.

(متن کامل خبر از سایت صندوق بازنشستگی نفت  www.bazneshaste.com).
در پاسخ به استقبال و رضایتمندی بازنشستگان صنعت نفت از خدمات بستری در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، مسؤولان این بیمارستان اعلام داشته اند از این پس این بخش از خدمات به طور رایگان انجام خواهد شد.

در بیمارستان مذکور کلیه اعمال جراحی در درمان عارضه هایی مانند کاتاراکت (آب مروارید)، گلوکوم(آب سیاه)، پیوند قرنیه و ویترکتومی، استرابیسم (انحراف چشم) و ... توسط چشم پزشکان متخصص و فوق تخصص قرنیه، شبکیه، گلوکوم، استرابیسم و چشم پزشکی کودکان با بهره گیری از آخرین تکنیک های جراحی انجام می پذیرد.

شایان ذکر است که براساس قرارداد منعقده بین صندوق های بازنشستگی و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، ارایه خدمات درمانی در بخش های مختلف سرپایی بیمارستان از جمله: بخش های آزمایشگاهی، بینایی سنجی، بخش ویزیت پزشکان و خدمات تشخیصی مانند توپوگرافی، پاکی متری و ... کماکان در مقابل دریافت 10٪ فرانشیز صورت خواهد پذیرفت.