سال نو در بیمارستان چشم پزشکی نور

مدیریت و پرسنل بیمارستان چشم پزشکی نور سالی سرشار از موفقیت و سربلندی برای شما آرزومند است.

امید است در سال جدید بیمارستان در ارایه خدمات چشم پزشکی و جلب رضایت بیماران محترم بیش از پیش موفق باشد.