رتبه ی اول مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در جشنواره ی علوم پزشکی رازی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در شانزدهمین جشنواره ی علوم پزشکی رازی سال 89، موفق به کسب عنوان رتبه ی اول مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین تنها برگزیده ی سازمان های غیر دولتی حامی پژوهش گردید.

در این مراسم که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، مدیریت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور لوح تقدیر را از ریاست محترم جمهور دریافت نمودند.

لازم به ذکر است که در پانزدهمین جشنواره ی رازی که در سال 88 برگزار شد نیز دو نفر از اعضای هیئت علمی مرکز به نام های آقای دکتر سید حسن هاشمی و آقای مهدی خبازخوب به عنوان محققین برتر انتخاب شدند.