متن یادداشت رئیس انجمن کاتاراکت و جراحی رفرکتیو آمریکا در دفتر یادبود بیمارستان چشم پزشکی نور

خدمت دوستان و جراحان،
زیبایی بیمارستان شما مرا کاملاً متحیر نموده و کیفیت بالای فعالیت پرسنل شما مرا تحت تأثیر قرار داده است. واضح است که این بیمارستان به علت برخورداری از اعضای هیئت علمی خود، یکی از برترین بیمارستان ها در دنیا برای ارائه مراقبت های چشمی می باشد. مشاهده چنین گروهی از انسان های متعهد به خدمات پزشکی و تحقیقات چشم پزشکی شگفت آور است.
امیدوارم که در آینده همکاری های دو جانبه بین ما و شما رخ دهد.

ارادتمند
Alan S. Crandall MD
رئیس انجمن کاتاراکت و جراحی رفرکتیو آمریکا
29 آبان 1388