دومین سالگرد تاسیس بیمارستان چشم پزشکی نور جشن گرفته شد

دومین سالگرد افتتاح بیمارستان نورنور : مراسم  دومین سال تاسیس بیمارستان چشم پزشکی نور با حضور کلیه اعضای نور در سالن همایش های برج میلاد  یکشنبه 20 اردیبهشت برگزار شد.

در این مراسم ابتدا دکتر سید حسن هاشمی رییس بیمارستان سخنانی را ایراد کردند. همچنین دکتر فرهاد رضوان مدیر مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور گزارش عملکرد بیمارستان در یکسال گذشته را ارایه دادند. در بخشی دیگر از این مراسم دکتر حافظی طراح و مدیر پروژه برج میلاد توضیحاتی را در مورد این پروژه ملی بیان کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور ، از افرادی که طی یکسال گذشته به عنوان برترین ها و برگزیدگان در کلیه بخش ها انتخاب شده بودند نیز تقدیر به عمل آمد.

برترین ها : خانم ها دکتر پوپک پیر ( پزشک ) ، مریم میرزا احمدی ( پرستاری ) ، ساناز یگانه  و سودابه خان محمدی ( پذیرش ) ، زهرا عقبایی ( کلینیک نور )

آقایان : دکتر کامران حجت جلالی (پزشک ) ، دکتر سعید شاه حسینی ( پزشک ) ، جمال شهیبی نژادیان (پذیرش ) ، منصور سلیمانی (اتاق عمل ) ، رضا عابدی ( انتظامات ) ، اکبر محمد نژاد ( اپتومتری ) ، محمدرضا محمد وند ( مالی ) ، ابراهیم گلیچ (کلینیک نور ) ، مهندس مجید حکمت ( فنی )

 

برگزیدگان : خانم ها سیمین نعمتی کفاش و منصوره الزمان شمس نائینی (کلینیک نور )  ، زهره محمدی (اداری ) ، آزاده حیدری (پذیرش )

آقایان : مهندس محسن امیریان (فنی ) ، محمد علی حسنی (اپتومتری ) ، محمد حسین دشتی (خدمات ) ، فاروق براری (اتاق عمل ) ، فرهاد اولاد دار (کلینیک نور ) ، ایرج قاسمی (پذیرش )