استقبال چشم پزشکان شرکت کننده در کنگره چشم پزشکی ایران از برنامه جراحی زنده در بیمارستان نور

 نور : در حاشیه هیجدهمین کنگره چشم پزشکی ایران ، برنامه جراحی زنده ، جمعه 8/ 9/ 1387 در بیمارستان چشم پزشکی نور بر گزار شد.

در این برنامه که مورد استقبال چشم پزشکان قرار گرفته بود در بخش اول ، جراحی فیکو به روش های متعدد (DIVIDE & CONQUER ) ، چاپ افقی ، چاپ عمودی ، استاپ و چاپ بر روی بیماران مختلف ( از موارد ساده تا موارد مشکل و پیچیده مانند نوکلئوس سخت و گلوکوم ایریس ) توسط دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی ، دکتر کاظم امان زاده فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی ، دکتر محمد امین سیدیان فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی و دکترمنصور طاهر زاده جراح و متخصص چشم پزشکی انجام شد.

در بخش دوم این برنامه ابتدا دکتر سید محمد میرآفتاب فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی توضیحات مفصلی در مورد روش های مختلف CUSTOMIZED ABLATION  و قابلیت های دستگاه های مختلف لیزر جهت انجام CUSTOMIZATION  به روش های مختلف A- CAT ، F- CAT ، C-CAT  و PRSBYLASIK  ارایه نمودند.

 

سپس جراحی به روش های لیزر و PRK  و با انواع مختلف  CUSTOMIZATION  توسط دکتر هاشمی ، دکتر سیدیان و دکتر میرآفتاب انجام شد.

در جلسه آموزشی تصویر برداری رتین نیز دکتر فدرا حاجی زاده  فوق تخصص شبکیه (رتین( به ارایه موارد جالب تصویر برداری های رتین به ویژه OCT پرداختند.