کارگاه آموزشی CPR در بیمارستان نور برگزار شد

نور : کارگاه آموزشی CPR  به منظور بالا بردن توان علمی کاربردی کادر درمانی ،چهارشنبه  در سالن اجتماعات بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه احیاء قلبی تنفسی ، روش لوله گذاری و دارو درمانی توسط کارشناسان ارشد دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد.