حضور نور در هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران

نور : هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران ، امروز ( سه شنبه ) در محل سالن همایش های رازی رسما افتتاح شد.

در این کنگره که چشم پزشکان سراسر کشور و تعدادی از چشم پزشکان خارجی حضور دارند ، مباحث مختلف چشم پزشکی در قالب سمپوزیوم ، کارگاه ، ویدئو ژورنال ، HOT TOPIC و FREE PAPER  ارایه می شوند و چشم پزشکان به ارایه دستاوردها و تحقیقات خود می پردازند.

همچنین در این کنگره که تا روز پنج شنبه ادامه دارد چشم پزشکان بیمارستان نور 24 مقاله ارایه خواهند کرد و سخنرانی های مختلف آموزشی نیز در سمپوزیوم ها و کارگاه ها توسط چشم پزشکان بیمارستان ارایه می شود.