بازدید پزشکان بصره از بیمارستان چشم پزشکی نور

نور : پانزده تن از اساتید پزشک دانشگاه بصره - متخصصین ، رییس مامایی بیمارستان بن فضوان و رییس پزشکی اطفال بیمارستان بصره از بیمارستان نور بازدید کردند.

این گروه که از بیمارستان های مختلف در تهران و مشهد دیدن کرده اند امکانات درمانی ایران بخصوص بیمارستان نور را منحصر به فرد توصیف کردند و آن را مایه مباهات همه مسلمانان خواندند.در این بازدید معاون رییس دانشکده پزشکی بصره که در راس این هیات قرار داشت خواستار همکاری بیمارستان نچشم پزشکی نور برای آموزش پزشکان شد . بیمارستان نور زمینه های همکاری طرفین از جمله در بخش گردشگری سلامت و آموزش پزشکان عراقی را امکان پذیر دانست و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرد.