تسلیت به همکار

خبر درگذشت  پدر ارجمند سرکار خانم توسلی، مدیر روابط عمومی بیمارستان نور، باعث تاسف و اندوه همکاران ایشان در بیمارستان شد.

بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خود را خدمت سرکار خانم توسلی و خانواده محترمشان اعلام داشته و آرزوی صبر برای ایشان و سایر بازماندگان می نماییم.