خانواده نوراولین سالروز افتتاح بیمارستان چشم پزشکی نور را گرامی داشتند

نور: دکترهاشمی درمراسم اولین سال افتتاح بیمارستان نور ضمن خوشامد گویی ، هدف از تاسیس نور را ارایه الگویی که مردم ایران در درمان ناراحتی های چشمی از مراجعه به سایر کشورها بی نیازباشند تعریف کرد و گفت : هدف ما رضایتمندی مردم بدون هیچگونه طمع ورزی بوده است و در این مسیر بخش عمده ای از راه را پیش رفته ایم . وی با اشاره به اینکه سایر بخش های بهداشت و درمان را نیز می توان به این سمت سوق داد گفت : ماندگاری ، نگهداری و ارتقا مجموعه امری مهم است و امیدواریم با همراهی دوستان و همکاران در همه بخش ها این هدف را تعقیب کنیم.

وی سال گذشته را سال پردغدغه ای برای بیمارستان توصیف و آن را برای هرمجموعه تازه تاسیسی در سال آغازین امری عادی خواند و گفت : ما به سرعت این دوره انتقال را پشت سر گذاشتیم و هم اکنون دوستان جدیدی به ما پیوستند که بسیار ارزشمند هستند.

وی ضمن سپاسگزاری از کلیه اعضای نور اعم از پزشکان ، پرسنل و نیروهای پشتیبانی و ...... از کلیه مدیران مجموعه درخواست کرد که دردومین سال فعالیت بیمارستان ، بیشترین تلاش خود را ارتقا کیفیت نیروی انسانی و رضایتمندی بیماران قرار دهند.

وی تاکید کرد که برای ماندگاری در عرصه چشم پزشکی باید دانش و مهارت ما افزایش یابد و با تکنولوژی روز حرکت کنیم و مجموعه چشم پزشکان نورنیز طی پانزده سال گذشته همواره این مهم را مد نظر داشته و خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ما از ابتدا بدنبال آن بوده ایم که مراجعه کننده به نور، خدمات ارایه شده در این مجموعه را متفاوت از سایر مراکز درمانی ببیند گفت : مخاطبین نور ، آن را از نظر فضا ، پرسنل ، پزشکان ، نحوه برخورد و ......متفاوت می دانند و نقش همه همکاران در بخش های مختلف در این زمینه در خور تقدیر است.

در ادامه این مراسم از برگزیدگان نوردر قسمت های مختلف قدردانی شد.