برگزاری 7 کارگاه آموزشی در اولین روز سمینار فارابی

نور: در اولین روز از چهاردهمین سمینار چشم پزشکی فارابی ،7کارگاه پیش بینی شده جهت این سمینار به طور همزمان در سالن های مختلف هتل المپیک تهران محل برگزاری این سمینار برگزار شد.

در این کارگاه ها در خصوص موضوعاتی چون ،کودکان دچار کاتاراکت ،فیکودینامیک ومعرفی سیستم ها و دستگاه های رایج در این زمینه برای عمل جراحی ،گذاشتن وسایلی که می تواند مقاومت کپسول لنز را بالا ببردو کاتاراکت وگلوکوما بحث و بررسی شد.

در کارگاه مربوط به فیکو دینامیک با اشاره به اینکه طی بیش از 30 سالی که از فیکو استفاده می شود ،پیشرفت های قابل توجهی در آن به وجود آمده است به جایگاه چشم پزشکی ایران در این سیستم و انتظاراتی که از این دستگاه ها وجود دارد  پرداخته شد.در این کارگاه گفته شد که در عملی که انجام می دهیم انتظار داریم تا صدمه کمتری به چشم وارد شود ، دید بیمار بهتر باشد  و زودتر به زندگی خود بر گردد.به همین منظور این سیستم هادر فیکو تعبیه شده است تا نتیجه عمل ، جراحی سریع تر ، چشم سالم تر و قرنیه شفاف تر باشد.  این سیستم ها به عنوان فیکو پیشرفته عنوان شده است.

همچنین در کارگاه  دیگری در خصوص انواع IOL و لنزها یی که این امکان را به بیمار می دهند تا بعد از عمل کاتاراکت غیر از اینکه دید دوراصلاح شود ،دید نزدیک بیمار نیز اصلاح گردد بحث وتبادل نظر شد.