کدورت کپسول خلفی،نادر و درمان پذیر

جناب آقای دکتر علی هداوندخانی فوق تخصص قرنیه:

کدورت کپسول خلفی شایعترین رخداد دیررس پس از جراحی آب مروارید (کاتاراکت) میباشد. رخدادی که باعث تاری دید بعد از جراحی آب مروارید چشم می‌شود و بیمار احساس می‌کند از پشت شیشه‌ای غبار آلود به اطراف و اشیاء نگاه می‌کند.

این عارضه حاصل رشد سلول‌های باقی مانده از عدسی خود بیمار می‏باشد که در حین جراحی آب مروارید خارج شده و در بین بیماران به جرم گرفتن یا کثیف شدن لنز معروف است.

با بهره ‏گیری از لنزهای جدید داخل چشمی که امروزه در حین جراحی آب مروارید استفاده می‌شود، میزان بروز این عارضه نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی یافته بهطوری که در بازه زمانی پنج ساله بعد از جراحی آب مروارید به حدود پنج درصد کاهش پیدا کرده است.

اغلب بیمارانی که با این مشکل مواجه میشوند پس از جراحی آب مروارید دید مناسبی داشته‏اند ولی پس از چند سال به تدریج دچار تاری دید شدهاند. این افراد باید توسط چشم پزشک معاینه شوند و درمان مناسب را دریافت کنند.

توجه داشته باشید که بروز این نوع تاری دید، بههیچوجه خطرناک و نگران کننده نیست و باعث از دست رفتن بینایی نمی‌شود.

درمان کدورت هم توسط چشم پزشک و بهوسیله لیزر یاگ انجام می‏گیرد؛ درمانی سرپایی، ساده و سریع که موفقیتی بیش از نود و پنج درصد دارد.