عینک سازی نور

کلینیک چشم پزشکی نور در بخش عینک سازی خودرابا بهره گیری از نیروهای متبحر راه اندازی نموده است و کامل ترین مجموعه فریم ها و عدسی های عینک را به همشهریان عرضه میکند.