جراحی لیزیک ،فمتو لیزیک و prkدر کلینیک

کلینیک چشم پزشکی نورشهرری با استفاده از جدیدترین و مدرترین دستگاههای لیزر برای نخستین بار در شهرری،خدمت جراحی لیزیک ،فمتو لیزیک ،لازک و prk را به همشهریان عزیز ارائه می دهد.