کاملترین مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی در شهرری

کلینیک چشم پزشکی نور شهرری همانند سایر مرکز چشم پزشکی نور با بهره گیری نیروهای فوق تخصصی و تخصصی و به روزترین و کامل ترین تجهیزات چشم پزشکی ،خدمت رسان ساکنان محترم شهرری و مناطق جنوبی و جنوب شرقی تهران خواهد بود.