بازدید جمعی از مدیران درمانی عراق از بیمارستان نور

نور: هیاتی از مدیران بیمارستان های استان سلیمانیه عراق از بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور بازدید کردند و از نزدیک با نحوه مدیریت بیمارستان، امکانات درمانی و تخصص های موجود در بیمارستان آشنا شدند.

هیات عراقی ضمن ابراز خرسندی از بازدید ، خواستار تاسیس نمایندگی بیمارستان نور در استان سلیمانیه عراق و آموزش تیم های چشم پزشکی عراقی در بیمارستان نور شدند.

اعضای این هیا ت، اظهار داشتند  که هیچ بیمارستانی را با این امکانات در منطقه مشاهده نکرده اند و امکانات بیمارستان نور درمنطقه از نظر چشم پزشکی بی نظیر است.

دکتر خسرو حیدری مدیر عامل بیمارستان نور نیز در گفتگو با هیات عراقی گفت: ایران در زمینه چشم پزشکی پیشرفت های خوبی نموده ودر حال حاضر سر آمد کشورهای منطقه در این زمینه است.

وی افزود:اولین رویکرد ما در بیمارستان  ارایه خدمات متناسب با استانداردهای بین المللی همراه با رویکرد علمی  است. مدیر عامل بیمارستان خاطر نشان کرد: تاکنون سفیرعراق و بیست نفراز چشم پزشکان این کشور از نور بازدید کرده اند.