پیام تبریک دکتر هاشمی به شما همراه گران قدر نور

امید که نوروز ۱۴۰۰، نویدبخش گسترش آرامش در سراسر جهان باشد و فرصتی برای بهتر دیدن و به تماشا نشستن زیبایی‌های زندگی.