22 بهمن

بیا بیا که شمیم بهار می‏آید

دل رمیده ما را قرار می‏آید

سر از افق بدرآورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

 

روز 22 بهمن، طلوع فجر پیروزی بر همه ایرانیان مبارک باد.