روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

 

 

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن، روز بزرگداشت فردوسی را گرامی می دارد و این مناسبت فرخنده را به همه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شادباش می گوید.