25 آذر روز پژوهش گرامی باد

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نورفرارسیدن روز پژوهش، روز تجلیل از علم اندوزی محقّقانه و نقّادانه، را بر دانش پژوهان عزیز، گرامی می دارد.