13 آذر روز بیمه گرامی باد

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز بیمه را گرامی می دارد.

این مرکز درمانی برای رفاه حال بیماران و مراجعه کنندگان محترم با بیمه های پایه و تکمیلی کشور قرارداد همکاری دارد، از این رو دارندگان اينگونه بیمه ها می توانند به آسانی و بدون وجود هرگونه مشکلی خدمات تشخیصی، درمانی و پاراکلینیکی چشم پزشکی نور را با سهولت بیشتری دریافت نمايند.