سالروز وفات حضرت امام خمینی (ره)

انتظارفرج ازنیمه ی خردادکشم
سالها می گذرد حادثه ها می آید             
بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور فرارسیدن سالروز وفات حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی  را تسلیت عرض می نماید.