نور در نوروز هم تعطیل نبود

بیمارستان چشم پزشکی نور در روزهای تعطیل رسمی سال نو در خدمت مراجعین خود بود.به گزارش روابط عمومی نور، طی روزهای 29/12/1386 لغایت 05/01/1387 تعداد 185نفر تنها به بخش اورژانس بیمارستان نور مراجعه کرده اند که در این میان 4 نفر به دلیل مشکل شبکیه نیاز فوری به جراحی داشتند که با حضور تیم جراحی و جراح فوق تخصص شبکیه مورد جراحی قرار گرفتند.

بنا بر این گزارش در روزهای غیر تعطیل رسمی نوروز پزشکان متخصص در درمانگاه های نور حاضرند و مراجعه کنندگان را پذیرش می کنند.