فرارسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پیروزی گرامی باد

سلام بر خرمشهر / شهر عشق و اشک و آتش
نخل ها هنوز ایستاده اند تا ما بدانیم مردان و زنان این سرزمین چگونه از خاک وطن خویش دفاع کردند.
بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت و پیروزی را گرامی می دارد.