روز معلم گرامی باد

معلم شکوه سخن در زمین

معلم عروج هنر با یقین

معلم بلندای پرواز نور

معلم سرودی ز دریای شور

آموزگاران و استادان با عشق و ایثار همچون شمعی فروزان می سوزند تا چراغ دانش و تربیت هرگز خاموش نشود.

بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور، با گرامی داشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، فرارسیدن روز معلم را به همه معلمان و اساتید ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نماید. از پروردگار منان برای همه آنان تندرستی، شادکامی و بهروزی آرزومندیم.