بیمارستان نوردر نوروز باز است

اورژانس بیمارستان چشم پزشکی نور در ایام تعطیلات رسمی نوروز با حضورپزشک و به صورت شبانه روزی آماده سرویس دهی به مخاطبین خود است.

روابط عمومی بیمارستان نور، ضمن تبریک سال نوهمچنین اعلام کرد که در روزهای غیر تعطیل نوروزی هم بیمارستان همچون سایر روزها فعال خواهد بود.