نمره 100 را به بیمارستان چشم پزشکی نور می دهم

سمیر ربانی شهروند ایرانی مقیم آلمان چندی قبل برای انجام عمل جراحی فمتولیزیک به بیمارستان چشم پزشکی نور تهران-ایران مراجعه کرد و تحت درمان قرار گرفت. او در توضیحات کوتاهی گفت: بیمارستان چشم پزشکی نور مرکزی مجهز و پیشرفته است که با کادر درمانی مجرب باکیفیت ترین خدمات را به مراجعه کنندگان ارائه می دهد. از درمانی که برای من انجام شد بسیار راضی هستم و نمره 100 را به بیمارستان نور می دهم.
خانواده بزرگ مجموعه چشم پزشکی نور از اینکه توانسته است خدمتی شایسته به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور ارائه دهد به خود می بالد و در راه توسعه کمی و کیفی سرویس های درمانی خود تلاش مضاعف می کند.

بیماران خارجی
آلمان
ایرانیان مقیم خارج
بیمارستان چشم پزشکی نور