روز علوم آزمایشگاهی گرامی باد

به مناسبت فرارسیدن 30 فروردین روز علوم آزمایشگاهی مدیرعامل و جمعی از مسئولان اجرایی بیمارستان چشم پزشکی نور با حضور در بخش آزمایشگاه این مجموعه درمانی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با همکاران شاغل در این واحد دیدار کردند.

گفتنی است این مرکز از بدو تاسیس تا امروز کاملترین آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستقر در مراکز چشم پزشکی بخش خصوصی را در اختیار دارد و برای انجام پیشرفته ترین آزمایش های تشخیصی به ابزارها و دستگاه های روز دنیا مجهز شده است.

همکاران ما با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا کووید-19 با اجرای تمامی پروتکل ها و تمهیدات بهداشتی بیش از قبل آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز و بیماران چشمی هستند.