13 فروردین همه در خانه می مانیم

«بیداردلان، از بهار، درس تحول و نو شدن می آموزند.»

همیشه به رسم یک سنت باستانی آخرین روز نوروز را در آغوش طبیعت سپری می کردیم و برای داشتن سالی نیکو سبزه گره می زدیم و از پروردگار طلب رحمت و برکت داشتیم .

امسال با حضور یک مهمان ناخوانده نمی توانیم مثل هر سال سیزدهمین روز فروردین را در دامن سبز و زیبای طبیعت سپری کنیم. خانواده بیمارستان و کلینیک چشم پزشکی نور، با گرامیداشت این مناسبت باشکوه از شما دعوت می کند به احترام مدافعان سلامت و برای قطع زنجیرۀ ویروس کرونا امروز را #در_خانه_بمانیم . بی شک با همکاری ما بازگشت به روزهای خوش باهم بودن طولانی نخواهد بود.

از خداوند متعال برای مردم عزیز ایران در سال 1399 خورشیدی تندرستی و شادکامی آرزومندیم.