آیا می دانید

آب مروارید بیماری ناشی از پیرشدن عدسی چشم است. در این حالت گروهی از عوامل پاتالوژیکی و تغییرات بافتی که در سلول ها ایجاد می‌شود این عارضه بین سنین 65 تا 70 سال پدید می آید. در اثر این پدیده پروتئین موجود در لنز چشم به تدریج جمع شده و تغییرات بینایی ایجاد می شود. نتیجه اینکه کیفیت دید کاهش می یابد و از انجام کارهای روزمره باز می ماند.