روز مهندس بر تلاشگران عرصه سازندگی کشور مبارک

جامعه مهندسان ايرانی با تعهد و اراده مثال زدنی خود، همواره در راه خدمت به ميهن عزیز مان ثابت قدم بوده اند و با تلاش مستمر سازندگی، پیشرفت و آبادانی را به ارمغان آورده اند. بی تردید تاريخ از اين زنان و مردان بزرگ به نيكی ياد خواهد كرد.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، سالروز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی و روز مهندس را به تمامي مهندسان ايران زمین، به ویژه همكاران پرتلاشمان در مجموعه بزرگ چشم پزشکی نور تبریک می گوید و برای آنان توفيق روزافزون، صحت و تندرستی و بهروزی از پروردگار متعال مسئلت می نمايد.