نوباوه در نور تحت جراحی چشم قرار گرفت

بی‍‍ژن نوباوه در بیمارستان نور تحت عمل جراحی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی نور وی که برای در مان آب مروارید به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرده بود یکشنبه جراحی شد و دوشنبه هم برای معاینه بعد از عمل در نور حاضر شد.