در بیمارستان چشم پزشکی نور هیچ کمبودی ندیدم

این گفتگو بعد از بازدیدی که نمایندگان بیمارستان چشم پزشکی دنیاگُز کشور ترکیه از بیمارستان چشم‌پزشکی نور داشتند انجام شده.

و جای بسیار خوشحالی و غرور برای‌مان دارد که رقبای خارجی، از بیمارستان چشم پزشکی نور اینطور تعریف می کنند؛ اگرچه که تلاش همیشگی ما بهتر شدن بوده، هست و خواهد بود.