استاد دانشگاه زیگن در نور

پروفسور مجید فتحی استاد مدیریت دانش دانشگاه زیگن و محقق پیشین ناسا از بیمارستان نور بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور وی گفت : در نور خدمتگذار واقعی را دیدم چون دید یک انسان اصلاح می شود تا دوباره خدمتگذار باشد.