بیمارستان نور بهترین بیمارستان ایران

هرجای دنیا که باشیم، باز هم بیمارستان چشم پزشکی نور جایی است که درمان چشم هایمان را به آن سپرده و به کیفیت آن اعتماد داریم.

این بخشی از گپ و گفت میان این پدر و پسر بود که بعد از سال ها دوری از وطن، نورِ سلامتِ چشمان شان را از بیمارستان چشم پزشکی نور طلب کرده و به آن اعتماد دارند.

از این رو از کشور کویت به ایران آمده تا دستان حرفه ای بهترین چشم پزشکان ایرانی در بیمارستان نور (بیمارستان چشم پزشکی نور)، چشمان شان را بینا کند.

مسعود خالدی درباره بیمارستان نور تهران می گوید: چنین آرامشی را که در بیمارستان چشم پزشکی نور دیدم من را شگفت زده کرد و پیش زمینه ای در این باره نداشتم تا از نزدیک با این بیمارستان آشنا شدم.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از انتخاب بیمارستان نور اظهار داشت: استقبال چشم پزشکان ایران و کارکنان بیمارستان نور کامل و عالی بود و اکنون من و پسرم خیلی خوشحالیم که در بیمارستان چشم پزشکی نور تهران و در ایران درمان می شویم.