زوج جوان از کشور انگلستان میهمان واحد لیزیک نور

این زوج جوان و شاداب که می بینید مهنا و نوید نام دارند و از کشور انگلستان به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده اند. 

خانم مهنا (همسر نوید) با شناختی که پیش تر از بیمارستان چشم پزشکی نور تهران داشته، همسرش را برای رهایی از عینک به عمل فمتولیزیک در این بیمارستان تشویق کرده؛ تا آنجا که این زوج جوان و پرانرژی از کشور انگلستان ضمن سفری که به ایران داشته اند انجام عمل فمتولیزیک نوید را در بیمارستان چشم پزشکی نور توسط بهترین چشم پزشکان ایرانی انجام دادند. پس از انجام تمام مراحل عمل نوید، هر دو با خوشحالی واحد لیزیک بیمارستان را که باعث شده بود برای همیشه با عینکش خداحافظی کند ترک کرد و از تلاش همکاران بیمارستان نور تشکر کرد.